Grachten

Zoals ook andere steden in Nederland had Den Haag vroeger veel grachten, ook wel ruien genoemd. Zij dienden voor de scheepvaart, maar ook als riool.

Het Zieke (vroeger Syecken) is de oudste open gracht van Den Haag, samen met het kleine stukje van de Hofsingel die nog te zien is tussen het torentje van de Minister President en het Mauritshuis. Beide dateren uit de 14de eeuw. Het Zieke loopt tussen het Spui, dat begin 20ste eeuw gedempt werd, en de Haagvliet bij het Rijswijkseplein. De aanliggende kades heten Het Zieken en de Pletterijkade. Bij het Spui splitst Het Zieken zich in de Zuid Singelgracht (nu Bierkade en Groene Wegje) en de Zuid-Oost Singelgracht (nu Uilebomen).

Al omstreeks 1350 was Den Haag via de Vliet verbonden met Delft, en in 1619 was de grachtengordel om Den Haag klaar. In 1900 werd de Laakhaven aangelegd, die uitgroeide tot de zesde binnenhaven van Nederland. Nadat het in 1911 voor beurtvaarders verboden werd elders in de stad een ligplaats te hebben, verhuisden ze naar de Laakhaven.In1918 werd de beurtvaart vrijwel geheel gemotoriseerd. Tot 1960 werd de Laakhaven druk gebruikt, maar daarna werd dit minder, omdat de beurtvaart de concurrentie met de vrachtwagen niet aankon. In 1966 verliet het laatste beurtvaartschip de Laakhaven. In 1967 werd de vaart op Scheveningen gestaakt, en in 1973 kwam een einde aan de vaart op het Westland. Anno 2012 is het weer mogelijk om vanuit Den Haag via een van de mooiste routes van Zuid Holland naar het Westland te varen. U kunt opstappen bij de speciaal voor rondvaartboten aangelegde steigers in het Wateringse Veld, De Laakhaven of op Het Zieken.

Routekaart