Polders

Midden Delfland is een uniek authentiek veenweidegebied in deze verstedelijkte rand van Nederland waar het landschap van weilanden met sloten, kreken en vaarten de rijke cultuurhistorie van dit gebied laten zien. Dit schitterende agrarische veenweidegebied is het laatste stukje cultuurhistorisch waardevol Hollands landschap tussen de Haagse en Rotterdamse regio.

Wie aan Midden-Delfland denkt, denkt aan vlakke polders met weiland, sloten, schapen, weidevogels en koeien. Uiteraard kunnen hierbij de boerderijen niet ontbreken, vaak vind je rond voornamelijk de oudere boerderijen nog oude boomgaarden en ook zijn op sommige plaatsen nog geriefbosjes met essen en wilgen te vinden, vanzelfsprekend hebben we het hier over geknotte exemplaren. Het hout van deze bomen werd vroeger voor van alles gebruikt. Tegenwoordig wordt het hout opgestookt of versnipperd, Ook het gebruik in takkenwallen zie je tegenwoordig weer terugkomen maar nu niet als tijdelijke opslag voor later gebruik maar om te dienen als schuilplaats voor dieren als egels, salamanders en padden en voor vogels die er hun nesten kunnen bouwen.

Routekaart