Vlietlanden

Ook onderdeel van dit veenweide gebied zijn de vlietlanden. De vlietlanden bestaan uit drassige stukken moerasland die niet zijn bemalen en ingepolderd. Vroeger waren er nog wel boeren die hier het gras maaiden en het hooi met schuiten naar de boerderij afvoerden maar dit was niet meer rendabel. Tegenwoordig zorgt Natuurmonumenten voor het onderhoud van dit gebied. 

Deze stukken land gelegen tussen de Vlaardingse Vaart en de Vlieten zijn eigenlijk een uniek stukje hoogveen in deze contreien waar verschillende bijzondere planten en dieren leven. Natuurmonumenten beheert naast dit gebied ook een groot deel van de Aalkeetbuitenpolder, polder Noord-Kethel en de eendenkooi bij Schipluiden. Het Bommeer en Foppenplas vormen samen met de drie Vlieten en de Vlaardingsevaart (zowel naar Vlaardingen als Schipluiden) een gevarieerd watersport- en recreatiegebied.

Routekaart